Nuotolinis mokymasis

Prisijunk

Intelekto ekonomika

"Intelekto ekonomika", tai mokymo programa skirta ugdyti bendrąsias kompetencijas ir įgūdžius reikalingus aukštos pridėtinės vertės kūrimui. Programa yra paremta realaus pasaulio uždaviniais, didelis dėmesys yra skiriamas kritinio mąstymo, kūrybiškumo ir socialinių įgūdžių ugdymui.

"Intelekto ekonomika" mokymo programą sudaro keturios mokomosios sritys: rinka ir visuomenė; finansai ir ekonomika; dizainas ir inžinerija; bei dirbtinis intelektas. Mokymo programos laikotarpis yra vieneri mokslo metai.

"Intelekto ekonomika" mokymo programa pritaikyta 15-19 metų amžiaus moksleiviams.

Programos kodas Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR): 121100386

"Intelekto ekonomika" yra akredituota neformaliojo švietimo programa.Studijų eiga

Pirmųjų kassavaitinių užsiėmimų metu dėmesys skiriamas rinkos ekonomikos veikimo dėsnių įsisavinimui, finansinėms žinioms, verslo etikai. Antroje mokslo metų pusėje daugiau telkiamasi į technologinės žinias, technologinių įgūdžių formavimą ir jų taikymą projektinėje veikloje. Mokymo programos rezultatas moksleivių grupelės mokymo programos pradžioje pasirinktas ir mokymo programos metu sukurtas technologinis produktas.

Mokymo programą sudaro: 36 kassavaitiniai 2 valandų trukmės susitikimai; papildomas darbas grupėse; profesionalių mokytojų konsultacijos pagal poreikį.

Mokymo programos metu ir po jos mokiniams suteikiamos galimybės ir padedama pasiruošti reikalingiems egzaminams, padedama įstoti į norimą universitetą, padedama pasiruošti norimam darbui ir susirasti praktikos vietą arba suteikiama reikalinga pagalba pradedant vystyti verslą.Mokestis už mokslą

Į mokymo programą priimtiems moksleiviams taikomos studijų kainos kompensavimo priemonės siekiant sudaryti kiekvienam lygias galimybes mokytis.

Grupės
Facebook Slack


Galimybės tobulėti

Rinka ir visuomenė

Finansai ir ekonomika

Dizainas ir inžinerija

Dirbtinis intelektas

Neribota prieiga

Nuotolinės studijos

Prisijunk Spausk čia